podezřelý příd. 1. (~; z čeho; čím) vzbuzující podezření: p. cizinec; politicky p-í lidé; osoba p-á z vyzvědačství; zboží p-ého původu pochybného; p-á koupě koupě věci, jež vzbuzuje podezření, že je ukradena; expr. jeho úsměv se mi zdál nějak p.; p. hostinec mající špatnou pověst, obskurní; – hrát s p-mi lidmi nekalými (ve význ. 1) 2. zneklidňující, povážlivý, podivný: p-é bolesti; ticho začínalo být p-é; nápoj měl p-ou chuť, přísl. podezřele v. t.; podst. podezřelost v. t.