podnikání, s. 1. ekon. (v kapit.) provozování hospodářské činnosti na základě soukromého vlastnictví výrobních prostředků: soukromé p.; průmyslové, obchodní, zemědělské p.; socialistické p. provozování hospodářské činnosti na základě social. vlastnictví k uspokojování potřeb společnosti †2. podnik 2: dobročinné p. (Klicp.); v. též podnikati