podnik, -u m. (6. mn. -cích) 1. závod, zařízení sloužící potřebám veřejnosti: průmyslový p.; strojírenský p.; znárodnění soukromých p-ů; národní p. (zkr. n. p.); Tesla, n. p.; – dopravní p-y; ubytovací p.; zábavní p.; noční p. bar ap.; ekon. právní a hospodářská jednotka, jejímž prostřednictvím provozuje stát, socialistická právnická osoba, soukromá právnická osoba n. jednotlivec urč. hospodářskou činnost 2. provedení něj. myšlenky, plánu; počin, čin I 1, skutek, krok 5: smělý lovecký p. výprava; dobrodružný, nebezpečný p.; válečný p. fašistických dobyvatelů (Fuč.) akce 3. kulturní, sportovní n. společenský počin veřejného rázu: sezóna společenských p-ů, organizovat kulturní p-y; expr. zdrob. *podniček, -čku m. (Bass)