podpořiti ned. (3. mn. -í) (koho, co) †1. podpírat zespodu n. ze stran: mistrná klenba byla podpořena čtyrmi sloupy (Choch.); hranatý muž podpořil jej ramenem (Maj.) podporoval 2. kniž. podporovat 2, často, zvl. publ. též dok. podepřít 2: p. autoritu učitele; p. někoho v práci; podpoření záslužného díla; – festival podpořil světové úsilí o mír (Gottw.); abychom podpořili snahu, zavádíme zvláštní odměnu (R. právo)