podporovati ned. (koho, co) †1. podpírat zespodu n. ze stran: ruka loktem opřená podporovala hlavu (Mácha); (Věková) podporována Františkem, brala se nejistým krokem (Jir.) 2. poskytovat někomu, něčemu pomoc mravní, ideovou, hmotnou ap.; napomáhat (komu); zesilovat n. usnadňovat něco (op. brzdit 2, překážet): p. přítele v jeho úmyslu, snahách; p. dceru v parádění; p. zájem o umění; p. rozvoj tělovýchovy; p. vědu; propagačně p. návrh; – útok pěchoty podporovaný letectvem; pohyb na vzduchu podporuje trávení 3. přispívat někomu, něčemu peněžitou výpomocí ap., dávat podporu (ve význ. 3): p. finančně rodiče; být podporován na studiích; nás. podporovávati