podrobný příd. takový, kt. jde až do podrobnosti (ve význ. 1); zevrubný, důkladný 1, detailní: p. popis prostředí; p. výklad, rozbor; p-á odpověď na dotaz; p-é lékařské vyšetření; p-ější zprávy; zeměp. p-á mapa (na rozdíl od přehledné); přísl. podrobně: p. vysvětlit; podst. podrobnost v. t.