podzimní (*podzimový Třeb.), poněk. zast. ob. podzimkový příd. k podzim, podzimek: p. den; p-kové ráno (Rais); p. kvítí; p. orba, osev; p. šaty, plášť nošené na podzim; p. les, listí jaké jsou na podzim; p-kový chlad (Vrchl.); přen. kniž. p. myšlenky (Něm.) chmurné; p-kový půvab (Šim.) počínajícího stárnutí; hvězd. p. bod průsečík nebeského rovníku s ekliptikou, v němž je Slunce 23. září; p. rovnodennost; bot. hlaváček p.; zool. píďalka p.; přísl. podzimně (*podzimově Wojk., *podzimkově Svob.): p. šedá obloha; p. holé stromy; p. zbarvená ratolest (Zey.)