pojem, -jmu m. (6. j. -u) 1. obecná představa (o osobě, předmětu, ději ap.), jejíž obsah je určen souhrnem podstatných vlastností (osoby, předmětu, děje ap.): vysvětlit p. demokracie; definovat p. existence, socialismu; čest je p. velice složitý; p. dobra, krásna idea 2, představa; log. forma myšlení, kt. odráží a zachycuje souhrn podstatných vlastností daného jevu skutečnosti 2. řidč. (o čem) představa, názor, mínění, pojetí: učinit si správný p. o něčem; staré pojmy o nepřístupnosti poesie (Vrchl.) 3. hovor. (o čem) základní znalost; vědomost, ponětí, potucha: nemít (mít) p. o něčem; mít p. z něčeho rozumět něčemu, chápat něco; nemáš z toho p., jak je to těžké; expr. zdrob. *pojmeček, -čku m.: maloměšťácké p-y (Neum.)