pokles, -u m. (6. j. -u) 1. zaujetí poněkud nižší polohy; snížení, poklesnutí, klesání, klesnutí: p. vodní hladiny; p. hlasu; med. p. útrob; geol. vrstevní porucha vzniklá klesnutím jedné kry proti kře druhé 2. z menšení, úbytek: p. úmrtnosti; p. počtu obyvatelstva; p. teploty; p. cen; p. průmyslové výroby, těžby uhlí; p. výkonnosti; p. pracovní morálky úpadek