poklesnouti dok. (min. -sl, podst. -snutí) 1. trochu klesnout; sklesnout: poklesl na židli; ruka mu poklesla; nohy strachem pod ním poklesnou; p. na kolena; p. hlasem (na konci věty) vyslovit nižším, hlubším hlasem; přen. p. na mysli, na duchu zmalomyslnět 2. (o hlase) stát se nižším, hlubším: jeho hlas náhle poklesl 3. snížit se, zmenšit se; klesnout, ubýt (s 2. p.): teplota o něco poklesla; papíry poklesly v ceně; jeho vliv poklesl; zájem o knihy poklesl 4. pozbýt hodnoty; upadnout (společensky n. mravně): úroveň divadla poklesla; – poklesl hluboko (mravně); ned. poklesati, poklesávati