politika [-ty-], -y ž. (z řec.) 1. činnost států, vlád, tříd, organizací i jednotlivců v oblasti řízení vnitrostátních n. zahraničních vztahů; cíl a prostředky této činnosti: hrát důležitou úlohu ve světové p-ce; hovořit o p-ce vlády; věnovat se p-ce; mírová p.; dobyvačná p. německého fašismu; v názvu Národní p. bývalý buržoazní reakční deník 2. péče o záležitosti něj. oboru: cenová, investiční, úvěrová p.; kádrová p.; konzervativní jazyková p. 3. hanl. chytračení, vychytralost: nemít za mák p-y (Svět.); jít na někoho s advokátskou p-ou