položiti dok. (3. mn. -í) 1. (co, koho kam; co) učinit, aby něco, někdo ležel: p. žebřík (na zem); p. soupeře na lopatky, přen. překonat, porazit; p. obilí, louku (nář.) posíci, posekat; p. stromy (řidč., Jir., K. Čap.) pokácet; p. jelena ap. složit, zastřelit, skolit; přen. hovor. expr. p. kandidáta u zkoušky nechat propadnout 2. (co, koho kam) dát, umístit na něj. místo zprav. tak, aby to leželo: p. knihu na stůl; p. věnec na hrob; p. někomu ruku na rameno; p. prst na rty (náznak výzvy k mlčení); nemít kam hlavu p., přen. (čast. kde složit) být bez přístřeší, bez domova; nač ruku položil, dařilo se cokoli začal, udělal; p. (čast. složit) ruce do klína (kniž. v klín), přen. přestat pracovat; začít odpočívat, zahálet, vzdát se úsilí, rezignovat; p. ruku na srdce, přen. přiznat pravdu; p. lžíci, vidličku odložit, přen. ukončit jídlo, být po jídle; položit pero, přen. přestat psát; polož to (hovor.) odlož, nechej toho; p. telefon (hovor.) přerušit hovor, zavěsit; p. někomu, něčemu překážky, meze (kniž.); p. něčemu hráze (kniž.), přen. učinit konec, přítrž; p. někomu nůž na krk, přen. vyhrůžkami ho přinutit, zprav. k rozhodnutí; p. raněného na nosítka, nemocného do postele; nemoc ho položila musil ulehnout; p. někoho do hrobu pohřbít; vypadá, jen ji do hrobu p. (ob.) velmi špatně; přen. nepoložit (čast. nepřeložit) někomu ani stébla přes cestu, křížem ani v nejmenším neublížit; p. někomu něco na srdce, na paměť důrazně připomenout, zdůraznit; p. vojsko do města (zast., Pekař aj.) ubytovat; p. rovnítko mezi něčím, mezi něco napsat, ocenit to jako stejně závažné, hodnotné ap.; p. něco na roveň někomu, něčemu stejně ocenit; p. (též dát) důraz na slovo vyslovit je s důrazem; p. důraz, váhu na něco zdůraznit význam toho; p. něco proti něčemu postavit do protikladu; p. něco vedle něčeho srovnat; mysl. p. oka, železa ap. nalíčit 3. (co) kladením zřídit, vybudovat: p. koleje, potrubí, kabely; p. podlahu, dlažbu; položení základního kamene; p. základy něj. stavby; přen. p. základy k spolupráci 4. (co kam) místně n. časově zařadit: p. moto do čela knihy; na závěr úvahy p. citát; p. referát na prvé místo pořadu; p. děj (románu, hry ap.) do minulosti, do současné vesnice zvolit pro něj urč. časové n. místní prostředí; p. do zápisu (zast., Svět.) zapsat; níže položená zpráva (zast., Erb.) uvedená; p. návštěvu o nějakv čas dozadu (Wolk.) odložit; slavnost položena do Lužánek (Herb.) 5. (co) dát, odevzdat, věnovat: p. poplatek (zast., Svět.) zaplatit, složit; p. hotově; p. hlas (A. Mrš.); přen. p. život (zast. hrdlo) za vlast obětovat; bude-li obětí třeba, položíme je (Ner.) 6. (otázku ap.) přednést, dát, vznést: p. někomu otázku; řidč. p. protest (Her.) podat 7. (co) určit, stanovit: p. si podmínku (řidč.); p. si cíl; p. někomu něco za cíl; p. úkol (Ner.); na vaše hlavy jsou položeny hezké peníze (zř., Třeb.) vypsány 8. (co čím) pokrýt plochu (výkresu ap.) barvou; řidč. pokrýt 1 (vůbec), poklást 2: p. plochu barvou; – p. podlahu koberci; stolečky položené plyšem (R. Svob.); meč stříbrem uměle položený (Wint.) vykládaný 9. expr. hovor. (co) zanechat něj. činnosti, vzdát se něj. postavení; nechat 5, složit: p. předsednictví, jednatelství †10. (co komu zač, več; co) prohlásit; uznat, připustit: lež za pravdu položili (Hol.); jste položeni za mdlé, za nestatečné (Wint.); – položme, že by to pravda byla (Koll.); položiti se dok. 1. (kam) umístit se, zprav. ležmo; ulehnout, lehnout si 1: p. se do postele, na trávník; p. se ve vodě naznak; p. se do křesla opřít se zády; p. se na dvéře tělem se opřít, nalehnout; loď se položila na bok; strom se položil skácel; ob. expr. p. se (při náledí ap.) upadnout; p. se slabostí omdlít; hovor. p. se na chvíli leže si odpočinout; p. se rozstonat se, ulehnout; zast. p. se (polem, táborem) (Jir., Pal. aj.) zaujmout postavení; přen. kniž. mlha, tma se položila na kraj; mlčení se položilo mezi rozvaděné 2. hovor. expr. ohlásit úpadek; z hroutit se: firma, banka se položila; nepřítel se položil vzdal, kapituloval, ned. pokládati