pololetí, řidč. půl- (†polou- Rezek), s. 1. polovina roku: plán práce pro první p.; zimní, letní p. školního roku běh 5, semestr 2. konec první poloviny školního roku: propadnout v p.; -letky, -tek ž. pomn. škol. slang. pololetní prázdniny: zájezd na hory o p-ách; -letní, řidč. půl- (†polou- Pal.) příd.: p. plán, splátka; p. prázdniny na konci pololetí; p. svědomitá příprava trvající půl roku; p. výpověď na půl roku předem; p. úrok za dobu půl roku; přísl. -letně (†polou- Wint.): úrok vyplácený p.; p. předplácený časopis na půl roku