pomocí předl. s 2. p. (v odb. stylu) slouží k vyjádření nástroje, prostředku něj. činnosti, pomůcky, účelného zařízení n. vůbec složitějších procesů: nasávat kapalinu potrubím p. čerpadla; zjistit zdravotní stav p. laboratorních zkoušek; vzdělávat široké vrstvy p. rozhlasové university; často nevh. místo 7. p.: ovládat p. tlačítka místo tlačítkem; rozl. od s pomocí (koho)