pomoci dok. (j. 1. -mohu, ob. -můžu, 2. -můžeš, 3. mn. -mohou, ob. -můžou, rozk. -moz, min. -mohl, trp. -možen) 1. (komu při čem, v čem, s čím; ~) ulehčit, usnadnit, umožnit někomu něj. činnost, přispět mu pomocí: p. soudruhům při práci, v práci, s prací; p. dítěti s úlohou; p. radou, penězi; p. něco spravit, odnést; navzájem si p. 2. (~; komu) přinést, způsobit úlevu, ulehčení: lék pomohl; domluvy nepomohly; nic nepomohlo vymlouvání; lékař už nemohl nemocnému p. uzdravit ho; to pomohlo zlepšilo stav; nemohu si p., ale musím to udělat nemohu jednat jinak 3. (komu kam, odkud) umožnit, aby se někdo někam n. odněkud dostal: p. někomu do vozu, ze schodů; p. někomu do sedla, přen. posílit ho v úspěších; p. někomu (čast. postavit někoho) na nohy, přen. dostat ho z nesnází n. uzdravit ho; p. někomu na svobodu, k útěku; p. z obtížné situace, z rozpaků; p. někomu z bláta do louže ze špatné situace přivést do stejně špatné n. ještě horší; p. novému literárnímu dílu na světlo přičinit se o jeho vydání; kdo chce kam, pomozme mu tam (pořek.) 4. (komu k čemu, *nač) umožnit, aby někdo něco získal: p. někomu k pěknému postavení; prací, úsilím si p. k výdělku; časem pomohli jsme si na vlastní domek (Prav.) 5. p. si ob. nabýt jmění; zbohatnout: pomohli si tolik, že si koupili auto 6. p. si (~; v čem; s kým, čím) vědět si rady, pomoci; poradit si, vypomoci si: umí si p. v každé situaci; p. si frází; nemohu si p., ale... 7. ob. (komu od koho, čeho) zbavit někoho něj. nepříjemné osoby n. věci: p. dívce od nevítaného nápadníka; p. od trápení, starostí; p. někomu od peněz (expr.) způsobit mu vydání; sama si pomohla způsobila si potrat; dát si p. ○ předp. do-, od-, vy-; ned. pomáhati