poplatek, -tku m. (6. mn. -tcích) 1. dávka, kt. se platí za urč. vyžádaný výkon, veřejné služby ap.: p. za vypůjčení přístroje v půjčovně; p. za úschovu zavazadel; telefonní p.; manipulační p.; pevné p-y; převodní p-y; správní p-y; soudní p-y; kolkové p-y 2. hist. dávka v naturáliích, penězích aj. odváděná závislým územím n. státem silnějšímu, poddanými n. vazaly feudálnímu pánu ap.