porážka, -y ž. (2. mn. -žek) 1. zabití, zabíjení dobytčete, zprav. pro řeznické zpracování: vést dobytek na p-u; nucená p. 2. místo a zařízení, kde se poráží dobytek; jatky: vchod do p-y 3. (v boji, při měření sil vůbec) neúspěch, nezdar, prohra (op. vítězství): válečná p.; p. fašismu; drtivá p.; mužstvo utrpělo p-u