posun, -u m. (6. j. -u) 1. kniž. posouvání, posunutí: p. půdy; – řidč. p. dovolené přeložení; – p. doleva; znatelný p. v cenách; žel. posunování; voj. pohyb jednotky z jednoho postavení do druhého; geol. druh poruchy způsobený pohybem ker (vrstev) ve vodorovném směru: horizontální p. vrstev; elektr. fázový p. rozdíl fází dvou růz. veličin v daném okamžiku, posunutí; jaz. významový p. posunutí významu 2. poněk. zast. posunek: ukázal p-em ruky; p. hlavy pokyn; velitelský p.