poté přísl. poněk. kniž. potom 1, nato 1: hned p.; brzo p.; jel do Brna, p. do Kyjova