potvrzovati ned. k potvrditi: p. pravdivost něčeho dotvrzovat; to potvrzovalo správnost jeho postupu; – p. zakázku, objednávku stvrzovat; p. příjem něčeho podpisem; – p. někoho v úřadě; král potvrzoval stará práva městská; – zast. p. někoho v domněnce utvrzovat; p. se v dobrých úmyslech; výjimka potvrzuje pravidlo (pořek.); nás. potvrzovávati