pozadí, s. 1. zadní, pro pozorovatele nejvzdálenější část něj. prostoru; co je v této části prostoru (zprav. jako jeho ukončení) (op. popředí): dekorace v p. jeviště; krajina s věncem temných hor v p.; p. na obraze; – odrážet se od temného p.; ustoupit, zatlačit do p., zprav. přen. na méně významné, méně vlivné místo; držet se, být v p., zprav. přen. nevystupovat aktivně n. okázale n. netlačit se do popředí; anat. oční p. 2. základna, podklad, příčina (zprav. skrytá) něj. děje n. jevu, něj. skrytá souvislost: p. vládní krize; hospodářské p. války; tajemné p. tragické události; to má jistě nějaké p.