pozdější příd. (op. dřívější) 1. následující v budoucnosti; potomní: odložit na p. dobu budoucí; na p. reklamace se nebere zřetel; základ p-ho blahobytu příštího 2. následující v časovém pořádku jako další: p. léta; porušit dílo p-mi změnami; události období Přemyslovců i z dob p-ch