pozvati dok. (1. j. -zvu, †-zovu, rozk. -zvi, -zvěte, -zvete) (koho, 4. p.) k zváti 1. zdvořile n. přátelsky vybídnout k návštěvě, k účasti na něčem: p. mnoho hostů; p. někoho do chaty, na neděli; p. někoho, ahy přijel na vánoce; p. někoho (k sobě) na oběd, k obědu; p. dívku do divadla, na zmrzlinu; pozvali ho na výlet; p. někoho na svatbu; expr. p. se (sám) říci si o pozvání n. přijít bez pozvání 2. přátelsky někoho pobídnout, vybídnout, vyzvat, aby vešel ap.: p. někoho dál; nikdo ji nepozval, aby se posadila (Svět.); pozvali ho, aby si přisedl (do vozu ap.) 3. požádat, vybídnout někoho k jednání o něčem, projednávání něčeho: na konferenci byly pozvány všecky státy; p. vedoucí na poradu; být pozván ke zkoušce, k výslechu povolán, předvolán; nemocný byl pozván k prohlídce, na prohlídku; p. si pomocníka přizvat; p. si někoho za svědka; pozval (si) na něho předsedu požádal předsedu o pomoc, o zakročení proti němu; expr. p. si někoho na kobereček †4. nazvat: ať ho nepozovou statečným člověkem (Jir.) ○ předp. při-; ned. pozývati