práti ned. (1. j. peru, rozk. per, min. pral, trp. prán) 1. (co; ~) zbavovat (tkaniny, zprav. prádlo) mechanickou prací nečistoty, nejč. s použitím vody a mýdla ap.: p. prádlo; neperou už ručně, ale v pračce; dává si p.; chodí p. (do domu, po domech) je pradlenou; šaty vybledlé častým praním; ob. expr. p. něčí (špinavé) prádlo, p. někoho probírat jeho soukromé záležitosti, pomlouvat ho 2. (co) vodou n. jinou tekutinou očišťovat: p. brambory, mrkev, salát; chem. praní plynu odstraňování nežádoucích příměsí (z plynu) proháněním kapalinou; fot. praní negativu; horn. praní uhlí, rud rozdružování vodou 3. expr. (do koho, čeho; koho, co; bás. več Vrchl.) bít 2, tlouci, mlátit 4, třískat: vozka pral bičem do koní; p. do balvanu kladivem; dělostřelectvo pralo do nepřátelských linií hodně, hustě střílelo; praly do ní shnilým vejcem (Mach.) prudce házely; přen. život, osud do nás (nás) pere máme těžký život; p. do někoho, něčeho (v novinách ap.) napadat někoho, kritizovat něco 4. expr. (do koho, čeho; kam; bás. več Mach.) prudce narážet: déšť, vichr, sníh pere do chodců, do oken; vlny perou do břehu; vichřice pere do plachet; déšť pral mu v obličej (Vrchl.); slunce (do nás, na silnici ap.) nemilosrdně pralo prudce, silně svítilo, pálilo, pražilo 5. ob. expr. cpát 3: p. do sebe koláče (Mrš.); práti se ned. (s kým, čím; oč; zač) zápasit ranami, uplatňováním síly (ve rvačce); bít se 1, rvát se: kluk se pořád s někým pere; děti se perou o hračky; kohouti se perou; mám zlost, že bych se pral s celým světem; lidé se o to zrovna perou hromadně to kupují, mají o to velký zájem, každý to chce získat; expr. ti dva se pořád mezi sebou perou (jako psi) jsou ve sporu, hádají se ap.; holky byly by se o mne praly (Rais) draly; já se o to (místo) neperu nederu, neusiluji; přen. člověk se musí umět s životem p. odolávat nesnázím ap.; expr. p. se s problémem s úsilím ho řešit; pereme se za lepší život usilujeme, bojujeme; ob. mlynáři se perou padají velké sněhové vločky ○ předp. s-, v-, (-prati) do-, do- se, na-, na- se, o-, ode-, po-, po- se, pro-, pře-, při-, roze-, se-, u-, ve-, vy-, za-; nás. právati, právati se (o) bez předp.