právní příd. 1. k právo 2: p. řád; p. předpis; p. stránka věci; p. postavení; p. platnost; p. účinnost opatření; p. prostředek; p. ochrana; uplatňovat nárok p. cestou; p. zástupce advokát; p. porada; p. oddělení podniku; ústavně p. výbor Národního shromáždění; p. věda; přirozený p. cit (Olb.) pro právo; zast. p. léta (Jir.) plnoletost, zletilost; odb. p. vada, chyba (koně) kt. opravňuje ke zrušení koupě ap.; práv. p. norma; p. pravidlo stanovené n. potvrzené státní mocí; rozsudek nabyl p. moci, je v p. moci; p. subjekt mající způsobilost k právům a povinnostem; p. nástupce; p. instituce †2. k právo 5: p. posel (Wint.); přísl. k 1 právně: p. závazné ujednání; p. neplatná smlouva; p. administrativní terminologie; podst. právnost v. t.