průběh (†proběh Wint.), -u m. (6. mn. -zích) 1. časový postup, vývoj něj. děje n. události: p. schůze; vyšetřování mělo zdlouhavý p.; dramatický p. zápasu; těžký p. nemoci; p. událostí chod 2. časové plynutí, časový úsek: zprav. ve spoj. p-em n. v p-u času, roku ap. během, postupem: p-em času se vše urovnalo; p-em, v p-u několika let nastaly velké změny 3. způsob vedení, probíhání, umístění jednotlivostí na něj. místě: p. závodní trati; geom. p. křivky; bot. p. cévních svazků (u rostlin cévnatých)