pracující příd. takový, kt. pracuje (ve význ. 2): p. lid (měst a venkova); p. inteligence; p. důchodci; pomoc p-m ženám zaměstnaným; zpodst. pracující, -ho m. (-í ž.) 1. zprav. mn. kdo pracuje (ve význ. 2), je zaměstnán: povinnosti a práva p-ch; zotavovna pro p. *2. dělník 1: hemžení p-ch (Jir.)