prase, -te s. 1. vepř (chovaný pro maso a sádlo), krmník; prase domácí (zool.): krmit si p.; ob. expr. (v přirovnáních) být špinavý, tlustý, opilý jako p. velmi; ob. (to neudělám) ani za zlaté p. za nic na světě, rozhodně ne; zhrub. v tom se ani p. nevyzná nikdo, tak je to popletené ap.; mít se jako p. v žitě velmi dobře; potřebuje to jako p. drbání, naléhavě 2. nepřežvýkavý sudoprstý kopytnatec s hrubou, často štětinovitou srstí; zool. rod Sus, Phacochoerus aj.: p. divoké; p. bradavičnaté; p. (domácí) domestikovaná forma divokých prasat 3. zhrub. prasák 2, 3, čuně 2 4. sport. slang. (v tenise a stolním tenise) míč, kt. zasáhl hoření kraj sítě a přepadl do soupeřova pole, síťový míč; prasátko 4 (slang.)