pravěk, -u m. 1. dějep. nejstarší období vývoje lidstva, z kt. nejsou písemné prameny; prehistorie 1: archeologické nálezy z p-u; p. Slovanů; p. jižních Cech 2. kniž. velmi dávná, pradávná doba; nejstarší doba, počátky: rod, jenž jim od p-u vlád´ (Zey); od p-u snášel (sedlák) bídu (Vrchl.); expr. p. našeho filmu