Nalezeno 6 heslových statí.

nepravda

, -y ž. 1. nepravdivé, skutečnosti neodpovídající sdělení; smyšlenka, výmysl: mluvit n-u; tvrdit n-y…

†opravda

, -y ž. skutečnost: drž se o-y (Tyl); úmysl jde do o-y (Něm.); v. též doopravdy

polopravda

, -y ž. necelá, neúplná, zkreslená pravda: rafinované prostředky lží a p-d; expr. zdrob. *poloprav…

pravda

, -y ž. 1. tvrzení odpovídající skutečnosti, shoda, souhlas něj. tvrzení se skutečností (z objektivn…

pravda

I, řidč. pravdaže (*pravdaž Čap.-Ch.) přísl. 1. vyjadřuje přisvědčování, souhlas s proneseným mínění…

*prostopravda

, -y ž. prostá, primitivní (ve význ. 3) pravda založená na zdravém rozumu (podle satirické bás. sbír…