princip, -u m. (6. j. -u) (z lat.) (†principium, -ia s., Ath., zprav. mn. -pie, -ií ž.) základní myšlenka; zásada: p-y revoluce, proletářského internacionalismu; mravní p-y; dělá to z p-u; v p-u souhlasím; dbát p-u dobrovolnosti; p-ie umění (Ner.); fyz. obecný základní zákon, z něhož lze odvodit jiné zvláštní zákony, jimiž se řídí něj. děje: p. zachování energie podle kt. je celková energie izolované soustavy stálá, jen její formy se mění; p. akce a reakce; p. relativity; *principový příd.: boj pod odloženými p-mi prapory romantismu (Šal.)