procento, -a s. (†percento, -a s., Klicp., Baar, †procent, †percent, -a m., Pal., Havl.) (6. j. -u, -ě) (z lat.) stý díl, setina celku; číslo udávající počet jednotek připadajících na sto jednotek téhož druhu (zn. %): splnit plán na sto procent; snížit výrobní náklady, ceny o pět procent; mizivé p. chyb; p. vlny v látce; invalida na padesát procent (John) poloviční, částečný; hovor. je to (pravda, jisté) na sto procent naprosto, zcela; erár beře z dědictví p-a (Ner.) několikaprocentní daň; (v kapit.) několik procent provize; půjčovat peníze na vysoká p-a; peněž. úrokovací, umořovací p. úroková, umořovací sazba; expr. zdrob. procentíčko, -a s. (6. mn. -ách): p. naděje (Til.); procentový v. t., procentní v. t.