produkt, -u m. (6. j. -u) (z lat.) 1. předmět vzniklý výrobním procesem; výrobek: průmyslové p-y; zemědělské p-y plodiny; p-y lidské práce; ekon. společenský p. úhrn všech výrobků vyrobených ve společnosti za urč. období; nutný p.; finální p. 2. látka vzniklá něj. pochodem (biol., chem. ap.): p-y vznikající rozkladem bílkovin; plyn a dehet, vedlejší p-y při koksování 3. kniž. vůbec výtvor, výsledek, následek něčeho: válka jako p. kapitalistického řádu; p. prostředí (Mach.) 4. řidč. umělecký, zvl. literární výtvor: mé dosavadní p-y v umění novinářském (Čap.-Ch.)