program, -u m. (6. j. -u) (z řec.) 1. předem stanovený sled náplně něj. slavnosti, zábavy konané za účasti většího počtu lidí, n. tento obsah, tato náplň samy; pořad 1: rozhlasový, divadelní p.; hudební p.; vzít hru z p-u; p. schůze; sestavit p.; stanovit si denní p.; učební p. rozvrh látky; tech. soustava instrukcí vkládaná do obráběcích strojů, samočinných počítačů ap. a určující operace, kt. mají provádět 2. tištěné oznámení pořadu (divadla, koncertů, kina) se seznamem vystupujících osob: koupit si divadelní p. 3. stanovený cíl, ke kt. se má činností dospět; plán 2: výrobní, volební, budovatelský, marxistický p.; Košický vládní p.; Gothajský p.; ediční p.; dát si do p-u 4. (dř.) tištěná výroční zpráva (zprav. školská) s výkazem činnosti za uplynulý rok; expr. zdrob. prográmek, -mku m. (6. mn. -mcích); programový příd.: p-é číslo; p-é změny programu; p-é prohlášení; tech. p-é řízení stroje podle vloženého programu; přísl. programově: p. přetížená rozhlasová stanice; podst. programovost, -i ž.; programní příd.: řidč. p. řeč, projev; hud. p. hudba (op. absolutní); přísl. programně: p. něco rozvrhnout; podst. programnost, -i ž.; programatický [-ty-] příd. kniž.: p-á část díla; p-á kritika, myšlenka; přísl. programaticky: vést podnik p.; podst. programatičnost, -i ž.