projeviti dok. (3. mn. -í) (co) něj. způsobem dát najevo; prozradit 2, ukázat: p. svůj názor; p. obavu, souhlas, snahu; p. soustrast, účast; p. radost, vděčnost osvědčit, manifestovat, vyjádřit; p. odvahu prokázat; projeviti se dok. 1. vyjít najevo, stát se zřejmým, patrným; objevit se, ukázat se, odrazit se 3: v románu se projevila tvůrčí schopnost autora 2. prokázat se 1: projevil se co přímluvčí (Sab.) 3. vyjádřit se, vyslovit se: ženich se ještě neprojevil