pronésti dok. (1. j. -nesu, rozk. -nes, min. -nesl, trp. -nesen) (co kudy; co) 1. mezi něčím, skrze něco nesením dopravit: koně ohněm nás pronesou (Baar); p. nábytek dveřmi 2. tajně, podloudně dopravit; propašovat: p. vrátnicí kradený materiál; p. z vězení moták 3. kniž. slovy vyjádřit; vyslovit, proslovit: p. řeč; p. přípitek; p. žádost, mínění; p. nad někým ortel vynést †4. uvést ve známost, prozradit: (Štítný) se opovážil všechna tajemství v lid p. sprostou češtinou (Tomek); pronésti se dok. 1. (s čím) unavit se nesením něčeho těžkého: matka se s dítětem v náručí pronesla 2. projevit se těžkým po delším nesení: kufr se pronesl 3. tech. pronesení prohnutí n. jiné deformování zatížením, hlavně vlastní váhou: p. lan, pružin; zeměd. pronesený hřbet (u skotu) silně prohnutý 4. kniž. vejít ve známost, vyjít najevo, prozradit se: vzpomeňte, co se proneslo před třemi léty (Jir.) †5. (o kom, čem; ~) vyjádřit se, vyslovit se: o ní (ženě) nadšeně se pronesl (Jir.); p. se několika slovy (Zey.) *6. přeletět: nad hladinou (se) pronesla ptačí letka (Němeček); vlna překvapení pronese se páteří (Merh.) proběhne; ned. pronášeti, p. se