prosazovati ned. 1. k prosázeti 1: k prosazování hodí se buk nebo jedle 2. k prosaditi: p. svůj názor, úmysl, své přání; – p. do výboru nejlepší pracovníky; Italové se neprosazovali (Nový)