provedení, s. 1. hud. (ve fuze a sonátové formě) část, v níž je po expozici téma rozvedeno 2. způsob uskutečnění, vybavení, vypravení něčeho: p. divadelní hry inscenace; nábytek v několikerém p.; tech. přesné, obvyklé p.; v. též provésti