psáti (1. j. píšu, poněk. kniž. píši, rozk. piš, min. psal, trp. psán, podst. psaní, přech. přít. píše) (nář. a sloven. písat Bezr., Něm.) ned. 1. (~; co) zachycovat, zaznamenávat, vyjadřovat písmem: dítě už umí číst a p.; p. tužkou, perem, na stroji; p. do sešitu; p. si poznámky, deník; p. žádost; p. noty; piš, jak slyšíš; pero dobře píše; p. pokuty za každou maličkost (Hořejš) ukládat; je to naškrabáno, jako by to kocour psal (Baar); zast. psal se rok 1848 bylo to roku 1848; p. si za uši naučení (Pujm.) vštěpovat si v paměť; p. dvojitou křídou účtovat dvojnásobně; p. za něčím (definitivní) tečku skoncovat něco; má to psáno ve tváři pozná se to na něm na první pohled; je psáno ve hvězdách souzeno; p. černou křídou do komína a bílou na zeď nezaznamenávat (ani v paměti); ob. expr. to si piš (pište), že... můžeš (můžete) být jist (jisti); slang. pane, ta (kořalka) píše (K. Čap.) je dobrá, silná 2. (co) písemně uvádět, zaznamenávat v knihách, spisech, zejm. úředních: nejč. je psáno zaznamenáno; v knihách, v listině je psáno, že...; statek dám p. na muže (Svět.) převést (úředním zápisem); kde stojí psáno, že to musím udělat?; co není psáno, není také dáno (Baar) ústní slib nic nezaručuje; p. něco někomu k dobru, ke cti přičítat 3. (komu, řidč. na koho) sestavovat a posílat dopis, dopisy, dopisem něco oznamovat, vyřizovat: p. rodičům; p. někomu k svátku; p. (si) na národní výbor o (n. pro) dokumenty; psali mu z domova; p. si s někým dopisovat 4. vydělávat si, živit se psaním (dnes na stroji): píše v kanceláři 5. (o čem; co) (v tisku, v knize ap.) pojednávat, něčím se zabývat ap.: noviny píší nadšeně o včerejší premiéře; p. proti zlořádům; Jirásek píše o Mozartově pobytu v Praze; zast. hrad výše psaný (Jir.) uvedený, zmíněný 6. (co; ~) literárně n. hudebně tvořit: p. román, verše spisovat; skládat; p. operu skládat, komponovat; p. do novin uveřejňovat tam příspěvky; p. pro divadlo; p. libreta pro film; ta úloha je psána pro baryton †7. (koho, 4. p.) (písemně) prohlašovat za psance: být psán pod nejvyšším právem (Tomek) 8. sport. slang. (zvl. v kopané) střílet na branku: piš!; psáti se ned. poněk. zast. užívat jako svého jména, hodnosti, titulu; podpisovat se: (Michna) se psal hrabě z Weizenhofu (Heyd.) ○ předp. (-psati) do-, na-, na- se, nade-, o-, o- se, obe-, ode-, po-, pode-, pode- se, pro-, pře-, pře- se, přede-, při-, roze-, roze- se, se-, u-, u- se, ve-, vy-, za-, vpsáti; nás. psávati, psávati se ○ předp. roze-, roze- se, ve-