psychický příd. (z řec.) 1. duševní 1 (op. fyzický): p-é založení člověka, národa; p. stav; p. ráz; p-é dění; p. vliv; p-é příčiny choroby *2. jemný 2, oduševnělý 1: p-á ruka (Zey.); p-á líc (Lier); přísl. psychicky: jev podložený p.; podst. psychičnost (*psychickost Naše d.), -i ž.