pytel, -tle m. (6. mn. -ích, -ech) (z něm.) 1. podlouhlý obal, obyč. ze zvl. tkaniny (pytloviny) n. z papíru, řidč. z jiné látky, na růz. materiál, zvl. sypký n. kusový: p. na mouku, obilí, brambory; p. mouky, cukru,... též množství, kt. se vejde do pytle; pytle s uhlím; papírové pytle s cementem; plnit pytle; zavazovat, zašívat pytle; nést p. na zádech; nepromokavý p. pro vodní turistiku; poslat peřiny v pytli; roztrhl se p. s peřím, přen. začalo hustě sněžit; expr. tma jako v pytli hustá; mít hlavu jako děravý p. mít špatnou paměť; být (jako) pytlem praštěný (zhrub.) hloupý, popletený; stojí jako p. neštěstí ztrápeně; s někým, něčím (se žadateli, s návštěvami ap.) se roztrhl pytel je jich najednou velmi mnoho; kupovat zajíce v pytli věc neznámou n. neviděnou; házet (strkat, dávat) něco, někoho do jednoho pytle stejně posuzovat, nerozlišovat; má smích i pláč v jednom pytli hned se směje, hned pláče; ten ho strčí do pytle (čast. do kapsy) velmi ho převyšuje, vyniká nad něj; šít, ušít na někoho p. (Bran., E. Val. aj.) (u)chystat někomu léčku; být v pytli (Pluh.) v beznadějné situaci, prohrát; je to v pytli (slang.) ukradeno, přen. zhrub. je vyhráno (Zaor.); prázdný p. nestojí (přísloví) bez jídla se nelze obejít; šídlo v pytli neutajíš (přísloví) jsou věci, kt. se samy prozradí; ta věc nezůstane v pytli neutají se; je to jako p. blech nelze se toho dohlídat; být z jednoho pytle stejného původu, ze stejného prostředí ap.; být ze selského (mlynářského,...) pytle rodiny, rodu; zast. řidč. dát pytlem (čast. košem) odmítnout, nejč. při milostných návrzích; v zakleních n. jako výraz podivu: do pytle, deset pytlů do toho (Šmil.); koš na ryby, p. na raky (Čel.); pošt. poštovní p. (na přepravu drobných zásilek) 2. věc pytli podobná n. pytel nějak připomínající; oděv pytlovitého tvaru, šaty, zvl. dámské, pytlovitého střihu: spací p.; kožišinový p. (na nohy) nánožník; nosit sportovní potřeby v pytli ve speciální větší kabele; – členové Kukluxklanu v bílých pytlích, obléci se do módního pytle; zhrub. šourek; let. větrný p. ukazatel směru větru, větrný rukáv; sport. boxovací p.; hvězd. Uhelný p. název velké mlhoviny v Mléčné dráze 3. expr. velké množství něčeho; spousta: mít p. peněz; mít p. trpělivosti (Herrm.); p. nehod se nad ním roztrhl (Šír) mnoho nehod ho potkalo; lepší hrst jistoty nežli p. naděje (přísloví) je výhodnější mít málo, ale jisté, než mnoho, ale nejisté; zř. lépe je míti hrst moci než pytel pravdy (Vanč.) 4. expr. v někt. ust. spoj. o člověku: s takovým (prázdným) pytlem se nebudu bavit hlupákem; jsem selský p. (Mor.) prostý venkovan; p. neštěstí nešťastný, nešťastně se tvářící člověk; kouká jako p. neštěstí nešťastně; je to p. dobroty velký dobrák; zdrob. pytlík, pytlíček v. t.