Nalezeno 19 heslových statí.

*obrůžený

příd. růžově (červánky) zabarvený: o-é hory (Čel.)

paroh

, -u m. (6. mn. -zích) plný větevnatý výrůstek na čelní kosti někt. savců, v pravidelných obdobích o…

parůžek

v. paroh

roh

, -u m. (6. mn. -zích) 1. tvrdý dutý povlak výběžku čelní kosti někt. savců (dutorožců): r. krávy; r…

růže

, -e ž. (z lat.) 1. ostnitý keř s lichozpeřenými listy a s velkými vonnými květy: plané růže; osázet…

růžek

(zast. a nář. rožek Něm., Herb.), -žku m. (6. mn. -žcích) 1. zdrob. k roh 1, 2, 5-8: kamzičí růžky; …

růželící

v. růžolící

†růžen

, -žna m. červen (Čel.)

růžencovitý

příd. připomínající růženec: r. tvar; biol. r-é buněčné jádro; přísl. růžencovitě

růžencový

příd. k růženec: r-á zrnka; r-é společnosti (John); círk. R-á slavnost na oslavu růžence (7. října);…

růženec

, -nce m. 1. katol. modlitební pomůcka z kuliček (navlečených na šňůrku), naznačující počet modliteb…

růženečkář

, -e m. (růženečkářka, -y ž.) 1. (dř.) výrobce, prodavač růženců 2. řidč. hanl. pobožnůstkář: pokryt…

růženečkářský

příd. 1. k růženečkář; řidč. hanl. pobožnůstkářský, bigotní: r-á babička (Čas) *2. růžencový: spolky…

růženečkářství

, s. 1. (dř.) výroba růženců (Drda) 2. hanl. pobožnůstkářství, bigotnost: farizejské r.

*růženečkování

, s. hanl. pobožnůstkářství, bigotnost: r. a líbání škapulířů (Arb.)

růženín

, -u m. (6. j. -u) miner. růžová, trochu nafialovělá průsvitná odrůda křemene (polodrahokam)

růžený

v. růžný

tvaroh

, -u m. výrobek vzniklý sražením mléka a oddělením syrovátky: tvrdý, měkký t.; koláč s t-em; švestko…

tvarůžek

, -žku m. (6. mn. -žcích, -žkách) 1. obl. mor. uzrálý sýr z tvarohu ve tvaru koláčků; syreček 1, hom…