různý příd. 1. jsoucí nestejných druhů; rozmanitý, všelijaký (op. jednotný 2, shodný, týž): nejrůznější nářadí; libovat si v r-ch jídlech; použít r-ch prostředků; při r-ch příležitostech; nejrůznější mínění; odcházeli pod r-mi záminkami; na r-o bijící zvony (A. Mrš.) 2. odlišný, odchylný, rozdílný, jiný 1, nestejný, nerovný 2 (op. stejný): mít r-é názory, r-á stanoviska; pracovali za r-ch podmínek; v r-é době; přátelé r-ch povah různorodých; kabáty r-é délky; dva r-é obrazy; oba jsme r-í; zpodst. *různo, -a s. různost 1, neshoda 1 (Vlč.); přísl. různě, různo v. t.; podst. různost v. t.