raný příd. (2. st. ranější) 1. brzy ráno n. vůbec brzy nastávající, přicházející, vyskytující se; časný 1 (op. pozdní): v r-ch hodinách; být r. časně vstávat; r. podzim; zeměd., zahr. brzy zralý, dospělý: r-é plodiny, brambory, třešně; r-á sklizeň; r-é plemeno vepřů; r-á drůbež 2. jsoucí v počátcích něj. období, doby, vývoje; počáteční: r. středověk; r-á gotika, r-á díla Alšova první; r-é mládí 3. zř. zast. a bás. ranní, jitřní: rosa r-á (Čech); r-é slunce červnové (Ner.); přísl. k 1, 2 raně: r. vstávat časně, brzy; r. kvetoucí sorty tulipánů; – r. gotická malba; podst. ranost v. t.; rozl. od ranný