rasa, -y ž. (z fr. driv. arab.) 1. skupina lidstva lišící se od jiné růz. typickými znaky, zejm. barvou pleti; plemeno 1: bílá, černá, žlutá r.; nacistické názory o nadřazenosti Němců jako vyšší, nordické rase; reakční pojetí čisté rasy 2. zool. částečně dědičná odchylka uvnitř druhu (u živočichů žijících ve volné přírodě): zeměpisná r. vzniklá zeměpisnou izolací; dvě zeměpisné rasy vrány šedé; ekologická r. vzniklá vlivem prostředí; rasový, poněk. zast. řidč. rasovní příd.: r-é znaky; r. zákon; r-á ideologie; r-á perzekuce, diskriminace; r-á nenávist; domnělá r-á nadřazenost; národnostně r-vní stanovisko (Šal.); r-á teorie rasistická; přísl. rasově (*rasovně Kar.): r. smíšený národ; podst. rasovost, -i ž. souhrn znaků rasy