*region [-ón], -u m. (6. j. -u, -ě) (z lat.) kniž. určitá vymezená oblast 1, kraj 4: průmyslové r-y (Lid. nov.): povznášet kulturní život v r-ech (Lit. nov.) ve venkovských krajích; přen. pohybovat se v nadzemských r-ch (Hol.) končinách