rez, rzi ž. (mn. 1., 4. rzi, 3. rzím, 6. rzích, 7. rzemi), -u m. (mn. 1., 4. -y, 6. -ech) 1. červenohnědý povlak, kt. se tvoří na povrchu železných (ocelových) předmětů ve vlhkém prostředí: plechovky pokryté rzí; starý meč rozežraný rzí, rezem; přen. tělo se pokrylo rzí věků (Nový) 2. kniž. červenohnědá barva, červenohnědé zbarvení: vesničky s rozlitou rzí zahrad (Svob.) 3. cizopasná houba tvořící na rostlinách (nejč. na listech) červenohnědé skvrny; bot. rod Uredo, Puccinia aj.: r. obilná; r. vinná