ročník, -u m. (6. j. -u, 6. mn. -cích) 1. lidé narození v témž roce; předměty vzniklé n. vyrobené v témž roce: r. dvacátý; r. dvacet; vy jste mladší r.; – loňský r. vína; voj. odvodní r. skupina občanů narozených v témž roce a majících povinnost dostavit se k odvodu 2. školní stupeň navštěvovaný po jeden rok žáky stejného stáří a vzdělání; třída; žáci navštěvující týž školní stupeň: první postupný r. základní devítileté školy; – deváté r-y odjely na brigádu 3. soubor čísel, sešitů jednoho časopisu vydaných za jeden rok: první r. Naší řeči 4. sportovní podnik opakovaný každý rok: desátý r. Závodu míru