Nalezeno 24 heslových statí.

broditi

I ned. (3. mn. -í, podst. -dění) 1. (co) plavit, koupat (zvířata): b. koně, dobytek *2. toulat se: b…

*broditi

II ned. nář. (proti komu) brojit, sočit (Herb.)

hermafroditický

[-dyty-], hermafroditní (*hermafroditový) příd. dvojpohlavní, obojpohlavní, bisexuální: tasemnice je…

hermafroditismus

[-dytyz-], -mu m. (z řec. zákl.) biol. obojpohlavnost některých druhů živočichů, např. někt. hmyzu, …

naroditi se

dok. (3. mn. -í, trp. -zen) 1. (~; komu; †z koho) přijít na svět; zrodit se: narodil se v Praze; uči…

obroditi

dok. (3. mn. -í, trp. -zen) 1. (co) dodat něčemu novou kvalitu, obnovit svěžest něčeho; vzpružit, vz…

odroditi

dok. (3. mn. -í, podst. -zení) 1. zahr. přinést plody, poskytnout úrodu: stromy odrodily 2. med. sla…

odroditi se

dok. (3. mn. -í, trp. -zen) 1. (~; komu, čemu) odcizit se svému národu; odnárodnit se: druhá generac…

poroditi

dok. (3. mn. -í, trp. -zen) (koho, co; ~) porodem přivést na svět: porodila syna; p. v bolestech; př…

probroditi se

dok. (3. mn. -í, podst. -dění) broděním se, namáhavě projít: p. se vodou, bahnem; přen. probrodili s…

přebroditi

dok. (3. mn. -í, trp. -děn) (co) broděním projít, přejít: p. řeku; přebroditi se dok. (~; kudy) br…

přeroditi

dok. (3. mn. -í, trp. -zen) (koho, co) kniž. změnit od základu, v podstatě: p. člověka; je třeba vni…

přibroditi se

dok. (3. mn. -í, podst. -dění) (kudy; kam) broděním přijít: p. se mělčinou (Mor.)

přiroditi se

dok. (3. mn. -í, trp. -zen) zř. a zast. narodit se k ostatním už žijícím: prostředí planety, kamž js…

roditi

ned. (3. mn. -í, trp. -zen) 1. (~; koho, co) přivádět na svět, plodit (děti, mláďata): dnes ženy rod…

*rozroditi se

dok. (3. mn. -í, trp. -zen) rozením se rozmnožit, rozrůst: pokolení lidské se rozrodilo (Pal.)

uroditi se

dok. (3. mn. -í, trp. -zen) 1. (o plodinách, plodech) narůst a uzrát: obilí se urodilo málo; jablka …

vroditi

dok. (3. mn. -í, trp. -zen) (zprav. trp.) (komu, čemu co) při narození, od přírody dát: člověku je v…

vybroditi se

dok. (3. mn. -í, podst. -dění) 1. broděním se vykoupat: v. se v potůčku 2. (odkud; kam) broděním se …

vyroditi se

dok. (3. mn. -í, trp. -zen) †1. zrodit se: jako by se vyrodil (pes) ze země... (K. J. Ben.) vynořil …

zaroditi

dok. (3. mn. -í, podst. -zení) řidč. začít rodit (ve význ. 3): dát pole do pořádku, aby zarodila; st…

zbroditi

dok. (3. mn. -í, trp. -děn) řidč. zast. (co) přebrodit: tu zbrodily (ženy) celou kalužinu skrz naskr…

znovuzroditi

(*znova- Herrm.) dok. (3. mn. -í, trp. -zen) kniž. (koho, co) obrodit 1, vzkřísit: není-liž to ono u…

zroditi

dok. (3. mn. -í, trp. -zen) poněk. kniž. (koho; co) k roditi 1, 3: jedna matka je zrodila, a přece b…