roh, -u m. (6. mn. -zích) 1. tvrdý dutý povlak výběžku čelní kosti někt. savců (dutorožců): r. krávy; rovný, zahnutý r.; býk nabral psa na rohy; maska čerta s rohy; země byla jako r. tvrdá; ukazovat, vystrkovat rohy (n. růžky), přen. expr. stávat se smělým, výbojným, dovolovat si; narostly mu rohy, přen. expr. stal se zpupným, pyšným; už mu rohy spadly (Prav.) zkrotl; nasadit muži rohy (čast. parohy) stát se mu nevěrnou 2. předmět z rohu zhotovený n. tvarem roh připomínající: zast. r. na střelný prach (Pfleg.); r. vína (Vrchl.); r. hojnosti (pův. nádoba v tvaru rohu naplněná plody a květy) symbolizující hojnost 3. dechový hudební nástroj, pův. ze zvířecího rohu, později z kovu n. ze dřeva, mající růz. tvar: troubit na r.; hud. anglický r.; lesní r.; r. myslivecký, alpský ap. signálový nástroj 4. poněk. zast. rohovina 2: knoflíky z rohu (R. Svob.) 5. výčnělek něj. předmětu vybíhající do tvaru rohu: r. na koňském chomoutu; anat. rohy míšní výběžky, v kt. vybíhá na průřezu míchy šedá míšní hmota: přední, zadní rohy; zool. pevný výběžek na těle někt. živočichů (např. na čenichu nosorožce, na hlavě někt. ještěrů) 6. ostře vystupující část předmětu tvořená jeho hranami, stranami n. okrajem: r. stolu, skříně; ozdobné rohy rámu; zohýbané rohy stránek knihy; horol. ostrý skalní vrcholek; miner. bod, v kt. se sbíhají aspoň tři strany krystalu 7. prostor, kde se sbíhají ulice n. lámou řady domů: stát na rohu ulice; být schován za rohem; svítilny na rozích; zahýbat (zahnout) za r., přen. hovor. expr. vyhýbat (vyhnout) se něj. povinnosti ap.; vidět (až) za r. být prozíravý, předvídavý; všeho si všimnout; bída číhá za rohem je blízko; zhrub. brát (vzít) roha utíkat (utéci) před někým, něčím 8. místo, prostor mezi stýkajícími se stěnami; kout 1: skříň postavená do rohu (pokoje); bazén v rohu zahrady; chodit z rohu do rohu přecházet (příčně) po místnosti; přen. expr. politika z rohu do rohu (Práce) bez pevného směru 9. sport. (při kopané n. házené) situace, kdy bránící družstvo zahraje míč za koncovou čáru; kop n. hod útočícím družstvem takto získaný: zahrát na r.; kop z rohu 10. slang. kuželka stojící na rohu: porazit r.; zdrob. růžek v. t.